Onstuimig weer: zo buiten, zo binnen

Storm kan een goed moment zijn om te reflecteren. Zowel op de boerderij, als in een organisatie.Landjuweel de Hoeven in Dalfsen

Storm in de zomer! Vele omgevallen bomen maken ons het leven zuur. Zo langzamerhand kijken we nergens meer van op als het om het weer gaat. En de meteorologen voorspellen dat het vaker zal voorkomen. Alhoewel we denken dat we het weer niet in de hand hebben, is het in dit geval niet juist. De steeds extremere weerbeelden zijn een gevolg van een toegenomen hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Deze toename is het gevolg van ons eigen gedrag, onder andere het overvloedige gebruik van de fossiele brandstoffen.

Bij onrust: keer naar binnen

De uiterlijke omstandigheden zijn in dit geval een verschijningvorm van ons eigen gedrag. Wat kunnen we hier nu van leren? Als we eens kijken hoe een biologisch tuinder, natuurlijk leider bij uitstek, om gaat met die uiterlijke omstandigheden, wat kunnen we dan leren? Wat doet de tuinder als het stormt en regent? Die gaat binnen aan de slag en gaat onderhoudswerk verrichten, zoals het scherpen van de schoffels.

Misschien is dit ook wat wij te doen hebben als er onstuimigheid is in ons bestaan. Vaak zie ik als natuurlijk leiderschapscoach dat mensen zich erg richten op hun buitenwereld: daar is immers de onstuimigheid. Maar vaak blijkt dat in de mensen zelf de onstuimigheid ook is. Zo kan onrust in je directe omgeving een mogelijk signaal zijn voor innerlijke ontrust en nodigt storm je uit om te reflecteren en te beschouwen of er in jou een storm woedt.

Slow decision making

Ook voor organisaties lijkt het raadzaam om bij onrust eerst te reflecteren op de eigen organisatieprocessen voordat er hard gewerkt wordt aan de het aanpassen van de uiterlijke, vaak niet te beïnvloeden, omstandigheden. Het lijkt zo contra-intuïtief om bij onrust in de markt niet direct te handelen, maar naar binnen te keren.

Op de biologische boerderij is de composthoop is prachtig voorbeeld hoe lastige zaken, zoals onkruid en oogstresten, via verschillende stadia (inzicht, inspiratie, verdiepen en concretiseren), omgezet worden in iets zeer waardevols: compost, het zwarte goud. Compost zorgt voor een gezonde bodem en daarmee voor gezonde groenten en dus gezonde klanten. Compost voedt de bodem, de cultuur van de organisatie en niet, zoals kunstmest (oftewel stress en bonussen), de wortels. Kunstmest werkt weliswaar snel, maar de planten groeien snel en vallen eerder, door de ondiepe wortelen, om en worden ziektegevoelig.
Het composteren (reflectie op lastige zaken) gaat niet snel, geeft geen snelle oplossingen, maar via deze manier van slow decision making zorgt het wel voor een gezonde cultuur en gezonde oplossingen en resultaten.

Deze blog is ook geplaatst op de site van nieuworganiseren.nu

Terug naar overzicht
© 2015 ACORE alle rechten voorbehouden
Linkedin Oscar Jansen Twitter Oscar Jansen