Coach aanpak ACORE Coaching

Coach aanpak: handen uit de mouwen

Coach aanpak ACORE: handen uit de mouwen

ACORE Coaching is gespecialiseerd in de begeleiding van de natuurlijke groei en ontwikkeling van medewerkers, managers en teams. De coaching en workshops vinden plaats op biologische boerderijen nabij Utrecht en Zwolle. Deze boerderijen dienen als inspirerend voorbeeld voor een gezonde en succesvolle organisatie. Er wordt gewerkt op de boerderij en zo worden– al doende – de overeenkomsten ontdekt tussen de processen en principes van de boerderij en de (leiderschaps) vraagstukken in het dagelijkse werk. De negen uitgangspunten die mijn bureau hanteert en wat dat betekent voor de werkwijze zet ik hieronder graag uiteen

Menselijke groei is natuurlijk (Groei hoort bij mensen)

Een plantje hoef je niet te vertellen hoe het moet groeien. Bij mensen en teams werkt dat net zo. Maar voor gerichte en effectieve groei is een actieve ontwikkelvraag wel belangrijk. Het formuleren van die ontwikkelvraag vormt de eerste stap in het coachingsproces. Als iemand ‘ gestuurd’  is zal de persoon uitgedaagd worden om een ontwikkelvraag op te stellen.

Onkruid en lastig gedrag bestaan niet

Onkruid is een typisch geval van een gewenst kruid op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. Dat geldt ook voor mensen die lastig gedrag vertonen. Ooit kwam dat gedrag van pas, was het zinvol. Nu kan het zowel de persoon zelf als de omgeving flink in de weg staan. Samen gaan we op zoek naar de reden van bepaalde gedragingen en creëren we meteen ruimte voor ander, gewenst, gedrag.

Alles groeit op z’n eigen tempo

Een grassprietje groeit niet harder door er aan te trekken. Kunst is wel om op het juiste moment de juiste verzorging toe te passen. Dat geldt ook voor het groeiproces bij mensen. Acore Coaching stemt de begeleiding daarom af op de groeifase waarin u zich bevindt. Op die manier werken we toe naar blijvend resultaat.

Groei is een intensief continuproces

Van Knop tot Bloem

Groei: continuproces

En daarom moet groei continu begeleid worden. Omdat de coach u of uw team maar af en toe gedurende een korte periode ziet, wordt ook de leidinggevende of opdrachtgever bij het  coachtraject betrokken. Dat gebeurt door bijvoorbeeld bij individuele coaching de leidinggevende bij de intake te betrekken en een paar evaluatiemomenten in te bouwen. Dan kan de groei ook buiten de contactmomenten door gaan.

Doelen stellen = zaaien

Werkt u in de tuin, dan zoekt u de zaadjes van de mooiste plant uit, stopt ze in de grond en zorgt er goed voor totdat ze opkomen. Een mooi groeiend en bloeiend geheel, dat is uw doel. Acore Coaching legt ook hier de link met het groei bij mensen. Samen met u, de opdrachtgever of een leidinggevende stellen we aan het begin van het traject een helder en reëel doel zodat we weten waar we naar toe werken.

Groei is complex

Of een gewas goed groeit, is afhankelijk van veel factoren: het weer, toestand van de bodem, de voeding en het jaargetijde. Bij mensen is dat niet anders. Omstandigheden op het werk, privésituaties of ziekte kunnen een obstakel vormen waardoor u niet tot volle bloei en ontwikkeling komt. Tijdens uw groeiproces zorgt Oscar Jansen er voor dat u (weer) de veerkracht krijgt om op een gezonde manier met deze factoren om te gaan.

 Van knop tot bloem

Coach proces: van knop tot bloem

Groei: van knop tot bloem

Een persoon of een team kan in één keer een enorme groeispurt maken, zo uit het niets. Als een knop die van het ene op het andere moment tot bloei komt. Bij mensen uit de groeispurt zich door bijvoorbeeld een helder inzicht. Met als resultaat een grote stap voorwaarts die uit eigen beweging gezet is omdat de tijd daar rijp voor is.

Groei lijkt niet waarneembaar

Een plant zie je niet groeien, tenzij je het filmt en daarna versneld afdraait. Ook hier zijn mensen niet heel anders. Het lijkt vaak alsof er niets gebeurt. Daarom houdt u bij individuele coaching een zaai- en oogstkalender over uw eigen groeiproces bij. Na elke sessie schrijft u op welke resultaten u behaald heeft. Op het moment dat de frustratie over het niet (zichtbare) groeien het grootst is, helpt een (terug)blik op deze kalender enorm.

Weerstand (shit) is waardevol

Als mensen of teams in beweging komen ontstaat er vaak weerstand. Dat is ontzettend lastig en we gaan daar maar al te graag met een grote boog om heen. Zie die weerstand als iets waardevols en vergelijk het met koeienmest of plantaardig afval op de tuin. Ook dat is onschatbare waarde. Koeienmest wordt benut voor het groeien van het gras, het tuinafval (weerstand op de werkvloer) dient als voedingsbron voor nieuwe groei: compost.

Let er wel op dat te veel mest niet bevorderlijk is voor de groei. Dat geldt ook voor weerstand op de werkvloer. Die moet te behappen zijn, anders zit groei op korte termijn er niet in.

Meer informatie coach aanpak

Mochten de uitgangspunten en de werkwijze u aanspreken en ook zijn wat u zoekt, dan ontmoeten we u graag.

© 2015 ACORE alle rechten voorbehouden
Linkedin Oscar Jansen Twitter Oscar Jansen